Accounting HUB - News

▲Підготовка фінансової звітності за МСФЗ в електронному форматі iXBRL та її валідація

Digest
Відповідно до п. 6 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії.

Протягом 2021 року встановлено перехідний (тестовий) період для складання та подання звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в електронному форматі UA XBRL МСФО в Центр збору фінансової звітності "Система фінансової звітності". При цьому штрафи за порушення строків її подання протягом перехідного періоду застосовуватися не будуть.

Таксономія UA XBRL МСФЗ — таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні, затверджена Міністерством фінансів України, яка адаптована до особливостей складання фінансової звітності в Україні і містить також звіт аудитора і звіт про управління.
Хто має звітувати у форматі iXBRL?

 • Підприємства, що становлять суспільний інтерес
 • Публічні акціонерні товариства
 • Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях
 • Підприємства, які здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначено постановою Кабінету міністрів № 419
Суб'єкти звітності, які зобов'язані надавати фінансову звітність в єдиному електронному форматі в UA XBRL, для успішної подачі такої звітності повинні здійснити наступні дії:

 • Переконатися в тому, чи внесено підприємство до переліку суб'єктів звітності на порталі СФЗ https://frs.gov.ua/. У разі відсутності суб'єкта звітності в зазначеному переліку, необхідно пройти процедуру реєстрації в СФЗ за допомогою кнопки «Реєстрація суб'єктів звітності», заповнивши реєстраційну форму.
 • Зареєструвати користувачів від підприємства на порталі СФЗ: Адміністратора облікових записів і користувачів, які будуть завантажувати фінансову звітність на портал, а також підтверджувати її (директор, головний бухгалтер, аудитор).
 • Перевірити можливість формування звітності по МСФО в форматі XBRL в системах обліку, які використовуються на підприємстві.
 • Вибрати програмне забезпечення:
                 √ Безкоштовний програмний продукт iXBRL Tool, або
                 √ платні продукти, представлені на ринку, або
                 √ розробка персональних модулів провайдерами ПО або власними силами.
 • Вибрати програмне забезпечення для валідації електронної звітності за допомогою безкоштовної XBRL платформи «Arelle» або одного з платних сервісів.
 • Перевірити наявність ЕЦП у всіх користувачів порталу СФЗ, в разі їх відсутності - отримання ЕЦП.
Перед поданням звітності необхідно пройти валідацію.
Валідація – процес перевірки правильності складання фінансової звітності, чи відповідає ця фінзвітність правилам (контролям), закладеним у таксономію. При валідації (перевірці) фінзвітності програмне забезпечення перевіряє її на відповідність Таксономії UA XBRL МСФЗ. Основні типи помилок валідації:
 • Різні значення показника на початок поточного та кінець попереднього періоду.
 • Невірний розрахунок показників, якщо автоматичний розрахунок вимкнений.
 • Невірний розрахунок суми підпорядкованих компонентів показника в підсумкових графах таблиць, якщо автоматичний розрахунок вимкнений.
 • Перевірка позитивного значення (показник не можете бути менше 0).
 • Перевірка негативного значення (показник не може бути більше 0).
 • Різні значення одного показника в різних звітах.
 • Невідповідність формату введених даних формату стандартів iXBRL.
 • Невірний розрахунок даних на кінець періода як суми даних на початок періода та загальних змін за період.
 • Невірний розрахунок доходу/прибутку на 1 акцію.
 • Попередження щодо того, що відсоткові/дольові значення є вищими ніж 100%, або нижчими, ніж – 100%, або нижче 0.