Accounting HUB - News

Хто і коли оприлюднює фінансову звітність разом з аудиторським висновком

Digest
Змінами, внесеними Законом України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ до п. 46.2 ПКУ, передбачено, що платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (з даним законом можна ознайомитися за наступним посиланням: https://cutt.ly/nxbFGLs) зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом та подають контролюючому органу:
·        разом з податковою декларацією за відповідний річний податковий (звітний) період Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
·        річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, яка підлягає оприлюдненню, у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним.
Відповідно до п. 3 ст. 14 Закону № 996, в залежності від категорії суб’єкта господарювання, фінансову звітність разом з аудиторським висновком мають подавати:
— підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством;
— великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі);
— інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, мають оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).
У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 ПКУ.
Штраф становить 340 гривень, а за повторне порушення (якщо протягом року вже застосовувався такий штраф) – 1020 гривень.